سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

مطالعاتی در باب سنّت‌هایِ عقلانیِ اسلامی در قرون میانی

Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions (مطالعاتی در باب سنّت‌هایِ عقلانیِ اسلامی در قرون میانی) مجموعه مقالاتی است که با محوریت متون کهن فرق و جریانهای فکری مختلف به ویژه زیدیه و معتزله به قلم زابینه اشمیتکه و حسن انصاری به زبان انگلیسی نوشته و در سال ۲۰۱۷ بازنشر شده است.

معرفی و فهرست مقالات گردآوری شده در این کتاب:

اخیرا دکتر محمدکاظم رحمتی چند مقاله مرتبط با زیدیه از این مجموعه را به فارسی برگردانده و در کتابی با عنوان مطالعاتی در تاریخ زیدیه منتشر کرده است:

ادامه مطلب👇

فهرست ۱۷ مقاله کتاب (مطالعاتی در باب سنّت‌هایِ عقلانیِ اسلامی در قرون میانی) که در شش بخش دسته بندی شده به شرح زیز است:
یک- معتزله

۱- نحقیقاتی در باب انتقال علم از ایران به یمن در قرن ششم و هفتم هجری قمری، بخش نخست (اعتزالگرایی پس از عبدالجبّار: کتاب مسائل الخِلاف فی الأصولِ ابورشید نیشابوری)
۲- تحقیقاتی در باب انتقال علم از ایران به یمن در قرن ششم و هفتم هجری قمری، بخش دوم (اعتزالگرایی در ری و استرآباد: ابوالفضل العبّاس بن شَروین)
۳- اقبال معتزله و زیدیه به کتاب المعتمد فی أصول الفقه ابوالحسین بصری: یادداشتی کتابشناختی
۴- ردّیّۀ یوسف البصیر بر ابوالحسین بصری در یک دستنوشتِ زیدیِ یمنی از قرن هفتم هجری قمری

دو- زیدیه ایران
۵- اقبال زیدیّه به کتاب الأصولِ ابن خَلّاد؛ تعلیقِ ابو طاهر بن علی صفّار
۶- زیدیه ایران در قرن هفتم هجری؛ ابوالفضل بن شَهردَویرِ دیلمی جیلانی و تفسیر قرآن او

سه – زیدیه یمن
۷- انتقال فرهنگیِ مکتوباتِ دینیِ زیدی و غیر زیدی از شمال ایران به یمن از قرن ششم تا هشتم هجری قمری
۸-سنّت ادبی دینی در میان زیدیانِ یمنیِ قرن هفتم هجری (امام المَهدی لدین الله احمد بن حسین بن قاسم)
۹- سنّت ادبی دینی در میان زیدیانِ یمنیِ قرن هفتم هجری (نمونۀ عبدالله بن زید عَنسی )
۱۰- میان حلب و صَعده؛ اقبال زیدیان به آثار ابن بِطریقِ حلّی دانشمند امامیه
۱۱- کلام زیدیه در یمن از قرن سوم تا قرن نهم هجری
۱۲- کلام زیدیه در یمن در قرن هفتم هجری؛ عبدالله بن زید عَنسی و کتاب او: المَحَجّه البَیضاء فی أصول الدّینِ

چهار- تشیّع دوازده امامی
۱۳- اقبال شیعیان به اعتزال گرایی: تشیّع دوازده امامی
۱۴- شیخ طوسی: نگاشته های کلامی او و سنّت تداول آ نها
۱۵- تصحیحی انتقادی از رسالۀ مقدّمه فی المدخل إلی علم الکلامِ شیخ طوسی

پنج- تصوّف
۱۶- ابوسَعد خرگوشی و کتاب اللوامِع او: راهنمایی صوفیانه برای واعظان نیشابورِ قرن چهارم

شش- سنّت های کتابشناختی
۱۷- شیوه های کتابشناختی در جوامع اسامی، به همراه تحلیلی از نسخۀ شمارۀ Hs. or. 13525 کتابخانۀ دولتی برلین

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.