سید علی موسوی نژاد منو

فرقه شناسي

لینک مستقیم:

کتاب مختصر الفرق بین الفرق

کتاب مختصر الفرق بین الفرق تلخیصی است از کتاب مشهور الفرق بین الفرق تالیف عبدالقاهر اسفراینی بغدادی (متوفای ۴۲۹ قمری) که توسط شخصی به نام عبدالرزاق رسعنی در اواسط قرن هفتم هجری قمری به انجام رسیده و اکنون نسخه ای چاپی از آن در اختیار ما قرار دارد.

دریافت فایل این کتاب به صورت pdf و با حجم  ۲/۹ MB:

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب الملل و النحل

مشهورترین منبع در معرفی ادیان و مذاهب کتابی است با نام الملل . النحل  تالیف محمد بن عبدالکریم شهرستانی (متوفای ۵۴۸ هجری قرمی). این کتاب که به زبان عربی تالیف شده تاکنون بارها تحقیق و منتشر شده است.

دریافت متن این کتاب  (تحقبق احمد فهمی محمد  منتشر شده توسط دار الکتب العلمیه در بیروت) به صورت PDF و با حجم ۱۶/۷ MB:

ادامه مطلب…

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب الحور العین

کتاب الحور العین تالیفی است از نشوان بن سعید حمیری (متوفای ۵۷۳ قمری). وی از شخصیت های مشهور یمن در قرن ششم هجری با گرایش زیدی است. این کتاب در موضوع فرقه شناسی دارای نکات مفید و حائز اهمیتی است.

دریافت فایل pdf کتاب با حجم ۷/۴ MB:

الحور العین

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب الفَرقُ بینَ الفِرَقِ

الفرق بین الفرق عنوان کتابی است از عبدالقاهر اسفراینی بغدادی (متوفای ۴۲۹ قمری) که در موضوع فرق و مذاهب اسلامی نوشته شده است.  این کتاب نیز که تاکنون بارها تحقیق شده و به چاپ رسیده است، یکی از منابع مهم و قدیمی در  فرقه شناسی به شمار می آید.

در یافت فایل کتاب با فرمت pdf و با حجم ۵/۲ MB:

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب التنبیه و الرد على اهل الاهواء و البدع

التنبیه و الرد علی اهل الاهواء  و البدع  نوشته محمد بن احمد ملطی شافعی (متوفای ۳۷۷ هجری قمری) یکی دیگر از منابع قدیمی در معرفی فرق اسلامی است. این کتاب که به زبان عربی نگاشته شده است تاکنون بارها تحقیق و منتشر شده است.

دریافت این کتاب با فرمت  pdf و با حجم ۲/۵ MB:

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب تبصره العوام

سید مرتضی بن داعی حسنی رازی متوفای اوائل قرن هفتم هجری قمری دارای تالیفی مهم در فرقه شناسی است که به زبان فارسی نگاشته و به کوشش مرحوم عباس اقبال با نام تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام سالهاست منتشر شده و در دسترس است.

دریافت متن این کتاب به صورت PDF و با حجم ۴/۹ MB:

لینک مستقیم:

کتاب بیان الادیان

کتاب بیان الادیان  قدیمی ترین منبع موجود در موضوع فرقه شناسی است که به زبان فارسی و در سال ۴۸۵ هجری قمری توسط ابوالمعالی محمد علوی بلخی  تالیف شده است. این کتاب تاکنون بارها تحقیق و منتشر شده است.

دریافت متن این کتاب با تصحیح مرحوم استاد محمدتقی دانش پژوه به صورت PDF و با حجم ۲/۴ MB:

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب الزینه فی الکلمات الاسلامیه

ابوحاتم احمد بن حمدان رازی (متوفای ۳۲۲ قمری) با گرایش اسماعیلیه صاحب تالیفاتی مهم همچون الاصلاح و اعلام النبوه، کتابی دارد به نام الزینه فی الکلمات الاسلامیه العربیه. این کتاب که به زبان عربی و در سه بخش تالیف شده، در بخش سوم به معرفی فرق و مذاهب اسلامی پرداخته است.

دریافت بخش سوم از کتاب با فرمت pdf و با حجم ۳/۲ MB:
الزینه

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

مقالات الاسلامیین

یکی از مهمترین کتابهای مرجع برای شناخت مذاهب و فرق اسلامی کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین  نوشته ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (متوفای ۳۲۴قمری) است. این کتاب که به زبان عربی نگاشته شده برای اولین بار به کوشش هلموت ریتر منتشر شده است.

دریافت چاپ سوم این کتاب با تحقیق هلموت ریتر به صورت PDF و با حجم ۱۲/۲ MB:

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

مسائل الامامه

مسائل الامامه  عنوان متنی است کهن در معرفی فرقه های اسلامی که آقای فان اس آن را تحقیق و منتشر کرده است.

دریافت متن کتاب با فرمت pdf  و حجم ۱/۸ MB:

 • رباب ترمس

  کتاب مهم جدا وکنا فی أمس الحاجه إلیه
  مع الشکر الجزیل

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.