سید علی موسوی نژاد منو

سلفیه و وهابیت

لینک مستقیم:

چند مدخل و مقاله در باره ابن تیمیه

مدخل این تیمیه در جلد سوم دائره المعارف بزرگ اسلامی:

ابن تیمیه

و قابل مطالعه این مدخل در اینجا:

ابن تیمیه

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

چند کتاب در باره وهابیت

۱- سلفیه بدعت یا مذهب کتابی مفید در نقد وهابیت از تالیفات دانشمند سنی مذهب مرحوم محمد سعبد رمضان البوطی که در اوح درگیری های اخیر در کشور سوریه بدست تروریست های تکفیری کشته شد. اصل کتاب به زبان عربی نوشته و منتشر شده است.

ادامه مطلب…

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.