سید علی موسوی نژاد منو

اشاعره و ماتریدیه

لینک مستقیم:

مقالات الاسلامیین

یکی از مهمترین کتابهای مرجع برای شناخت مذاهب و فرق اسلامی کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین  نوشته ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (متوفای ۳۲۴قمری) است. این کتاب که به زبان عربی نگاشته شده برای اولین بار به کوشش هلموت ریتر منتشر شده است.

دریافت چاپ سوم این کتاب با تحقیق هلموت ریتر به صورت PDF و با حجم ۱۲/۲ MB:

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

مقالات الاشعری تالیف ابن فورک

کتاب مقالات الاشعری  تالیف محمد بن حسن بن فورک اصفهانی (متوفای ۴۰۶ قمری)، یکی از مهمترین منابع برای دستیابی به آراء و اندیشه های ابوالحسن علی بن اسماعیل  اشعری (متوفای ۳۲۴ قمری) متکلم مشهور و صاحب مکتب کلامی اشاعره است.

دریافت متن این کتاب به صورت pdf و با حجم ۱۰/۲ MB:

مقالات الاشعری

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

الاشاعره (جلد دوم از کتاب فی علم الکلام)

فی علم الکلام  عنوان مجموعه سه جلدی از کتابی است که توسط آقای دکتر احمد محمود صبحی تالیف شده است. در جلد اول ابن کتاب به معتزله و در جلد دوم به اشاعره و در جلد سوم آن به  زیدیه  می پردازد.

متن جلد دوماین کتاب که یکی از منابع ارزشمند برای شناخت اشاعره به شمار می آید  به صورت pdf و با حجم ۱۲/۱ MB  با کلیک بر روی تصویر کتاب قابل دریافت است:

فی علم الکلام 2

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

چند مدخل مرتبط با اشاعره

مدخل اشاعره از دائره المعارف بزرگ اسلامی نوشته استاد احمد پاکتچی:

اشاعره

مدخل اشعری  ابوالحسن  از دائره المعارف بزرگ اسلامی:

اشعری

ادامه مطلب…

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.